Stringed Instruments

In Swedish

Home

Place an order

Sheet music catalogue

- strings

- woodwinds

- brass

- voice and instruments

- choir

- organ

- accordion

- chamber orchestra

About Gunnar

About the Publishing Firm

Contact

<

All sheet music include voice parts

Instruments

#

Title

Price SEK


Two violins

101

Jämtländsk svit
(Suite from Jämtland)

440

102

Tre norska låtar (Three Norwegian Tunes)
Halling - Pols 1 och 2 - Reilender
(Halling - Polska 1 and 2 - Reilender)

350

116

Tre valser från Enviken (Three Waltzes from Enviken)
Vals från Enviken - Enviksvalsen - Vals efter Wilhelm Hedlund (Waltz from Enviken - Envik Waltz - Waltz after Wilhelm Hedlund)

350

117

Söderstens vals
(Waltz by Södersten)

250

Violin and viola

103

Västgötapolskor
(Polskas from Västergötland)

350

Two violins
and viola

119

Som stjärnan uppå himmelen
(Like the Star in the Sky)

395

136

Visa från Blattnicksele
(Ballad from Blattnicksele)

350

Three violins

104

Steklåt från Älvdalen
(Dinner Tune from Älvdalen)

395

105

Skånskt höstagille, 12 danser
(Fall Feast in Skåne, 12 dances)
Skördedans - Smegräbban - Vals efter Ola Hansson, Brunnby - Skinnkompass 1 & 2 - Fan i Banko - Schottis efter Per Munkberg, Barsebäck - Skobodans - Sjuspring - Västgötadansen - Fager i röda rosor - Birenbomskan - Brännvinspolska
(Harvest Dance - Smegräbban - Waltz after Ola Hansson, Brunnby - Skinnkompass 1 & 2 - The Devil in Banko - Schottische after Per Munkberg, Barsebäck - Skobo Dance - Seven Quick Steps - Dance from Västgötland - Beautiful in Red Rose Apparel - Mrs. Birenbom - Aquavit Polska)

1365

118

Vals från Orsa
(Waltz from Orsa)

395

Violin, viola
and cello

106

Senpolska från Resele
(Slow Polska from Resele)

350

149

Morakarlarnas marsch
(March by the Men of Mora)

395

String quartet

107

Småländsk vals
(Waltz from Småland)

485

108

Delsbo brudmarsch
(Wedding March from Delsbo)

485

109

Skänklåt från Floda
(Dinner Tune from Floda)

395

110

Elegie (En spelmans sorgelåt)
(Elegy, the Lamentations of a Fiddler)

845

111

Tjöck menuett (Österbotten)
(Heavy Minuet from Österbotten)

690

120

Armbågslek från Evertsberg
(Elbow Play from Evertsberg)

440

121

Boda brudmarsch
(Wedding March from Boda)

530

122

Brudmarsch från Dala-Järna
(Wedding March from Dala-Järna)

485

123

Gånglåt efter Bleckå
(Marching Tune after Bleckå)

395

124

Gånglåt efter Dalfors
(Marching Tune after Dalfors)

440

125

Gånglåt från Ovansjö
(Marching Tune from Ovansjö)

440

126

Ljuder Anders låt
(Tune by Ljuder Anders)

440

127

Loriks polska
(Lorik´s Polska )

340

128

Långdans från Sollerön
(Long-Dance from Sollerön)

440

129

Orsa systerpolskor
(Twin Polskas from Orsa)

485

130

Skänklåt från Dala-Järna
(Collection Tune from Dala-Järna)

395

131

Timas Hans schottis
(Schottische by Timas Hans)

485

132

Vals efter Jamt Lof
(Waltz after Jamt Lof)

530

133

Leksands skänklåt
(Collection Tune from Leksand)

485

134

Stakagårdslåten
(Tune from Staka Farm)

440

135

Trollmors vaggsång
(Lullaby by Mother Troll)

440

141

Rovlåten
(Turnip Tune)

650

144

Oxbergsmarschen
(March from Oxberg)

530

148

Vals från Tävelsås
(Waltz from Tävelsås)

530

3 violins,
2 celli, bass

190

Vals från Enviken
(Waltz from Enviken)

610

Suites for
string quartet

112

SVIT EFTER TIMAS HANS (Suite after Timas Hans)
Marsch av Dahlfors - Björndans - Timas Hans schottis - Timas Hans polska
(March by Dahlfors - Bear Dance - Schottische by Timas Hans - Polska by Timas Hans)

1055

113

SVIT FRÅN ORSA (Suite from Orsa)
Gånglåt efter Bleckå - Orsa långdans - Loriks polska - Maklins brudmarsch - Vals efter Jamt Lof (Marching Tune after Bleckå - Long-Dance from Orsa - Polska by Lorik - Wedding March by Maklin - Waltz after Jamt Lof)

1185

114

NORRLÄNDSK SVIT (Suite from Norrland)
Brudmarsch från Älvros - Polska från Stensele - Visa från Frostviken - Senpolska med trio (Wedding March from Älvros - Polska from Stensele - Ballad from Frostviken - Slow Polska with a Third Theme)

1390

115

LAPPLANDIA TRIPTYK (Music from Lappland in Three Movements)
Intermezzo - Canzona - Rondo Lapponico (Intermezzo - Canzona - Lappish Rondo)

1335

142

SVIT FRÅN RÄTTVIK (Suite from Rättvik)
Brudmarsch - Vispolska - Gammal visa - Polska - Vals från Rättvik - Reminiscens
(Wedding March - Polska/Ballad - Old Ballad - Polska - Waltz from Rättvik - Reminiscence)

1335

143

DALADIVERTIMENTO (Divertimento from Dalarna)

1790

Brudmarsch - Kringellek - Stjuls - Tullpolskan - Jungfrun vid källan - Rovlåten - Leksands skänklåt
(Wedding March - Circle Game - Polka Dance from Dalarna - Anders Tull´s Polska - The Maiden by the Spring - Turnip Tune - Collection Tune from Leksand)

Flute to string
quartet (orchestra)

137

TRE FLÖJTER (Three Flutes)
Vallareflöjt - Längtans flöjt (altflöjt)- Dansande flöjt (The Shepherd´s Flute (C-flute) - The Flute of Yearning (alto flute) - Dancing Flute (piccolo))

1515

138

Vallareflöjt (The Shepherd´s Flute, C-flute)

690

139

Längtans flöjt (The Flute of Yearning, alto flute)

690

140

Dansande flöjt (Dancing Flute, piccolo)

810