Musik för stråkar

In English

Hem

Beställ noter

Notkatalogen

- stråkar

- träblåsare

- brass

- sång till instrument

- kör

- orgel

- accordeon / dragspel

- kammarorkester

Läs om Gunnar

Läs om musikförlaget

Kontakta oss

Alla verk innehåller stämmor

Besättning

Nr.

Namn

Pris exkl. moms

Två fioler

101

Jämtländsk svit

440

102

Tre norska låtar
Halling - Pols 1 och 2 - Reinlender

350

116

Tre valser från Enviken
Vals från Enviken - Enviksvalsen - Vals efter Wilhelm Hedlund

350

117

Söderstens vals

250

Fiol och altfiol

103

Västgötapolskor

350

Två fioler och altfiol

119

Som stjärnan uppå himmelen

395

136

Visa från Blattnicksele

350

Tre fioler

104

Steklåt från Älvdalen

395

105

Skånskt höstagille, 12 danser

Skördedans - Smegräbban - Vals efter Ola Hansson, Brunnby - Skinnkompass 1 & 2 - Fan i Banko - Schottis efter Per Munkberg, Barsebäck - Skobodans - Sjuspring - Västgötadansen - Fager i röda rosor - Birenbomskan - Brännvinspolska

1365

118

Vals från Orsa

395

Fiol, altfiol och cello

106

Senpolska från Resele

35

149

Morakarlarnas marsch

395

Stråkkvartett

107

Småländsk vals

485

108

Delsbo brudmarsch

485

109

Skänklåt från Floda

395

110

Elegie (En spelmans sorgelåt)

845

111

Tjöck menuett (Österbotten)

690

120

Armbågslek från Evertsberg

440

121

Boda brudmarsch

530

122

Brudmarsch från Dala-Järna

485

123

Gånglåt efter Bleckå

395

124

Gånglåt efter Dalfors

440

125

Gånglåt från Ovansjö

440

126

Ljuder Anders låt

440

127

Loriks polska

340

128

Långdans från Sollerön

265

129

Orsa systerpolskor

485

130

Skänklåt från Dala-Järna

395

131

Timas Hans schottis

485

132

Vals efter Jamt Lof

530

133

Leksands skänklåt

485

134

Stakagårdslåten

440

135

Trollmors vaggsång

440

141

Rovlåten

650

144

Oxbergsmarschen

530

148

Vals från Tävelsås

530

Stråkensemble (3 vln, 2 c, 1 bas)

190

Vals från Enviken

610

Sviter för stråkkvartett

112

SVIT EFTER TIMAS HANS
Marsch av Dahlfors - Björndans - Timas Hans schottis - Timas Hans polska

1055

113

SVIT FRÅN ORSA
Gånglåt efter Bleckå - Orsa långdans - Loriks polska - Maklins brudmarsch - Vals efter Jamt Lof

1185

114

NORRLÄNDSK SVIT
Brudmarsch från Älvros - Polska från Stensele - Visa från Frostviken - Senpolska med trio

1390

115

LAPPLANDIA TRIPTYK
Intermezzo - Canzona - Rondo Lapponico

1355

142

SVIT FRÅN RÄTTVIK
Brudmarsch - Vispolska - Gammal visa - Polska - Vals från Rättvik - Reminiscens

1355

143

DALADIVERTIMENTO
Brudmarsch - Kringellek - Stjuls - Tullpolskan - Jungfrun vid källan - Stjuls - Rovlåten - Leksands skänklåt - Jungfrun vid källan

1790

Flöjt till stråkkvintett (orkester)

137

TRE FLÖJTER
Vallareflöjt (C-flöjt) - Längtans flöjt (altflöjt) - Dansande flöjt (piccola)

1515

138

Vallareflöjt (C-flöjt)

690

139

Längtans flöjt (altflöjt)

690

140

Dansande flöjt (piccola)

810